Disclaimer

Wyłączenie odpowiedzialności

Nie jestem lekarzem, rehabilitantem ani dietetykiem. Nikogo nie namawiam do rezygnacji z konsultacji lekarskich ani do zastąpienia ich jakąkolwiek inną formą terapii. Strona Lawendowe Pola służy wyłącznie celom informacyjnym i poglądowym, w oparciu o moje własne doświadczenia.

Wszelkie informacje, w tym teksty, grafiki i wideo, zawarte na mojej stronie nie stanowią porad o charakterze medycznym. Mają charakter informacyjny i poglądowy i nie mogą być traktowane jako specjalistyczna porada medyczna, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia. Nie mogą zastępować specjalistycznych badań lekarskich, leczenia ani konsultacji z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Jednocześnie oświadczam, że:

  • Nie daję gwarancji przydatności zawartych na stronie porad do określonego celu lub zastosowania.
  • Nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, będące konsekwencją korzystania lub niemożności korzystania z treści na mojej stronie.
  • Użytkownik mojej strony, kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem zawartych tu treści, działa na własną odpowiedzialność.